Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozdíl mezi JSDH a SDH

20. 1. 2012

 Rozdíl...

 

Drtivá většina obyvatel o žádném dělení hasičů na JSDH a SDH vůbec neví, nebo nepostřehnou dostatečný rozdíl. 
Ne jinak tomu je u některých hasičů samotných, ti sice o tomto "dělení" ví,  
ale ne vždy přesně chápou v čem přesně tento rozdíl vězí.

Pokusíme se pro vás tyto pojmy vysvětlit co nejpřesněji.


JSDH
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce  - je zřizována obcí 
(viz § 29 a 68 zákona č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů).

vlastními laickými slovy - extrémně zobecněno:  Jednotka požární ochrany jejíž členové se účastní zásahů, podrobují
se každoročně speciálním školení, a jsou podrobeni lékařským prohlídkám.


SDH
Sbor dobrovolných hasičů  - je občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany 
(viz. § 75 zákona č. 133/1985 Sb.)

vlastními laickými slovy - extrémně zobecněno: Sdružení pracující s mládeží, pořádající kulturní a společenské akce,
hasičské závody, nábor nových členů, a mnohé další ...

 

Spolupráce SDH a JSDH
Ve většině případů probíhá mezi těmito subjekty tak těsná spolupráce, že oba spojuje v jeden celek.
Většina členů SDH je zároveň zařazena i v JSDH. Ve drtivé většině případů je sídlo obou subjektů totožné (Zbrojnice).
Nutno poznamenat že členství v jednom subjektu není podmíněno členstvím v  subjektu druhém. 

JSDHO
Zákon č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů hovoří takto:

§29
(1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu,

§ 68

(1) Obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.
 

 

SDH
§ 75

Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany

(1) Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že
a) pomáhají vyhledávat členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,
b) podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,
c) podílejí se se souhlasem vlastníka na provádění údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů,
d) podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží,
e) podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární ochrany a hasičstva.

(2) Občanským sdružením, veřejně prospěšným organizací a jiným orgánům a organizacím vykonávajícím činnosti podle odstavce 1 může být poskytována dotace v souladu se zvláštním právním předpisem.7a)
------------------------------------------------------------------
7a) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 


Kontakt

Hasiči města Česká Skalice

Palackého 340
Česká Skalice

+420733100324

hasici@ceskaskalice.cz

ČHMÚ výstrahy

ČHMÚ

Hlášení pálení klestí


Kanál Youtube


Problematika komínů

KOMÍNY


Stav vodních toků v okolí

Úpa ve Zliči Rozkošský potok Metuje v Krčíně Labe v Jaroměři

Výjezdy
Statistiky

Online: 5
Celkem: 595317
Měsíc: 4867
Den: 130